Ελληνικά | English
           +30 210 60 41 410

Αίτηση Παραχώρησης χρήσης χώρων του MEC

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και στείλτε την ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά, εκτυπώστε την αίτηση και στείλτε την με fax στο 210.66.57.934

Στοιχεία Οργανωτή

Στοιχεία εκδήλωσης

Επιθυμητές ημερομηνίες διεξαγωγής

1η επιλογή

2η επιλογή

Στοιχεία αιτούντος