+30 210 60 41 410

Επόμενες Εκδηλώσεις

ELEC.TEC 2020

ELEC.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.elec-tec.gr

Έναρξη: 21/02/2020

Λήξη: 24/02/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 13/03/2020

Λήξη: 16/03/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 20/03/2020

Λήξη: 22/03/2020

THE MATERIAL LAB 2020

THE MATERIAL LAB 2020

Οργανωτής: Archetype.gr
Τηλέφωνο: 211 80 08 959, 210 94 08 714–7
Ιστοσελίδα: www.themateriallab.gr

Έναρξη: 28/03/2020

Λήξη: 29/03/2020

BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2020

BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2020

Οργανωτής: BEAUTY GREECE ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 90 10 016
Ιστοσελίδα: www.beautygreece.gr

Έναρξη: 04/04/2020

Λήξη: 06/04/2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

Έναρξη: 10/04/2020

Λήξη: 12/04/2020

SCHOOL & OFFICE 2020

SCHOOL & OFFICE 2020

Οργανωτής: MEC S.A.
Τηλέφωνο: 210 60 41 410
Ιστοσελίδα: www.schoolandoffice.gr

Έναρξη: 25/04/2020

Λήξη: 27/04/2020

DENTAL 2020

DENTAL 2020

Οργανωτής: Rm International
Τηλέφωνο: 210 96 10 135
Ιστοσελίδα: www.expodent.gr

Έναρξη: 08/05/2020

Λήξη: 10/05/2020

SECUREXPO 2020

SECUREXPO 2020

Οργανωτής: MGMEDIAEXPO LTD
Τηλέφωνο: 210 66 19 827, 210 30 06 619
Ιστοσελίδα: www.securexpo.eu

Έναρξη: 15/05/2020

Λήξη: 17/05/2020

ASCEN.TEC 2020

ASCEN.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.ascen-tec.gr

Έναρξη: 22/05/2020

Λήξη: 24/05/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 2020

Οργανωτής: Εκδόσεις Αγριμανάκη Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 36 02 326
Ιστοσελίδα: www.electrokinisiexpo.gr

Έναρξη: 29/05/2020

Λήξη: 31/05/2020

EXTREME SPORTS EXPO 2020

EXTREME SPORTS EXPO 2020

Οργανωτής: QRSTAND
Τηλέφωνο: 211 41 16 033
Ιστοσελίδα: www.extremesportsexpo.gr

Έναρξη: 09/10/2020

Λήξη: 11/10/2020

ELEC.TEC 2020

ELEC.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.elec-tec.gr

Έναρξη: 21/02/2020

Λήξη: 24/02/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 13/03/2020

Λήξη: 16/03/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 20/03/2020

Λήξη: 22/03/2020

THE MATERIAL LAB 2020

THE MATERIAL LAB 2020

Οργανωτής: Archetype.gr
Τηλέφωνο: 211 80 08 959, 210 94 08 714–7
Ιστοσελίδα: www.themateriallab.gr

Έναρξη: 28/03/2020

Λήξη: 29/03/2020

BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2020

BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2020

Οργανωτής: BEAUTY GREECE ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 90 10 016
Ιστοσελίδα: www.beautygreece.gr

Έναρξη: 04/04/2020

Λήξη: 06/04/2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

Έναρξη: 10/04/2020

Λήξη: 12/04/2020

SCHOOL & OFFICE 2020

SCHOOL & OFFICE 2020

Οργανωτής: MEC S.A.
Τηλέφωνο: 210 60 41 410
Ιστοσελίδα: www.schoolandoffice.gr

Έναρξη: 25/04/2020

Λήξη: 27/04/2020

DENTAL 2020

DENTAL 2020

Οργανωτής: Rm International
Τηλέφωνο: 210 96 10 135
Ιστοσελίδα: www.expodent.gr

Έναρξη: 08/05/2020

Λήξη: 10/05/2020

SECUREXPO 2020

SECUREXPO 2020

Οργανωτής: MGMEDIAEXPO LTD
Τηλέφωνο: 210 66 19 827, 210 30 06 619
Ιστοσελίδα: www.securexpo.eu

Έναρξη: 15/05/2020

Λήξη: 17/05/2020

ASCEN.TEC 2020

ASCEN.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.ascen-tec.gr

Έναρξη: 22/05/2020

Λήξη: 24/05/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 2020

Οργανωτής: Εκδόσεις Αγριμανάκη Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 36 02 326
Ιστοσελίδα: www.electrokinisiexpo.gr

Έναρξη: 29/05/2020

Λήξη: 31/05/2020

EXTREME SPORTS EXPO 2020

EXTREME SPORTS EXPO 2020

Οργανωτής: QRSTAND
Τηλέφωνο: 211 41 16 033
Ιστοσελίδα: www.extremesportsexpo.gr

Έναρξη: 09/10/2020

Λήξη: 11/10/2020

Λεωφόρος Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία Αττικής | e-mail: info@mec.gr