Ελληνικά | English
           +30 210 60 41 410

Εγκαταστάσεις - Υπηρεσίες

Τεχνικός Συνεργάτης

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου και την εύρυθμη οργάνωση των εκθεσιακών, συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, λειτουργεί στο ΜΕC και παρέχει τις υπηρεσίες της σ’ αυτό, η εταιρεία ΕXPOSYSTEM αε (www.exposystem.gr), ως αποκλειστικός Τεχνικός Συνεργάτης για τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Κατασκευή βασικών και βελτιωμένων, τυποποιημένων εκθεσιακών δομών
  • Ηλεκτρολογικές παροχές και εξοπλισμό
  • Ενοικίαση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού
  • Επιστρώσεις μοκετών
  • Εσωτερική και εξωτερική σήμανση