Ελληνικά | English
           +30 210 60 41 410

Αγαπητοί Διοργανωτές

22/11/2011

Η νέα Διοίκηση του MEC ανακοινώνει ότι από το έτος 2012 το Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο θα λειτουργεί:
Ι. Με νέο Κανονισμό Λειτουργίας και Τιμολογιακή Πολιτική.
ΙΙ. Με ανακαινισμένες Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμό.
ΙΙΙ. Με αναβαθμισμένες Εκθεσιακές Παροχές & Υπηρεσίες.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Εχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του MEC, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεων σε Τρίτους Διοργανωτές Εκδηλώσεων.

Η Τιμολογιακή Πολιτική έχει προσαρμοστεί στα οικονομικά δεδομένα της αγοράς τόσο όσον αφορά στον Τιμοκατάλογο που μειώθηκε σημαντικά, όσο και στο διακανονισμό πληρωμών και στις παρεχόμενες υπηρεσίες που αναβαθμίστηκαν.

Μέχρι σήμερα, έχει ήδη ανακαινιστεί ριζικά ο Χώρος Υποδοχής, που αποτελείται από τη Reception και δύο Foyers, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου με έργα πράσινου και καλλωπισμού προς την πλευρά της Λεωφ. Λαυρίου, πραγματοποιήθηκαν διευθετήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Χώρους Στάθμευσης, κατασκευάστηκε νέο Cafe-Bar με σύγχρονο εξοπλισμό εστίασης, μονώθηκε Δώμα επιφάνειας 12.000 m2, αναμορφώθηκαν οι Πύλες Εμπορευμάτων, συντηρήθηκαν τα συστήματα Κλιματισμού, τοποθετήθηκε νέος Φωτισμός οροφής, δημιουργήθηκε Buςiness Centre εκθετών – επιλεγμένων επισκεπτών, και αναβαθμίστηκαν τα Γραφεία Οργανωτών.

Στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του MEC κατά τα επόμενα έτη έχουν ενταχθεί έργα όπως: αναβάθμιση δικτύου εκθεσιακών παροχών (ηλεκτρολογικά, ύδρευση-αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, διαφημιστικά σημεία κλπ.), επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου 12.000 m2, επέκταση του εκθεσιακού χώρου κατά 6.000 m2, κατασκευή δεύτερης εισόδου-χώρου υποδοχής, ανακατασκευή wc, διαμορφώσεις γραφείων, κ.α.

Το Εκθεσιακό Πρόγραμμα του 2012 εμπλουτίζεται ήδη, με νέες εμπορικές και καταναλωτικές εκθέσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Η νέα Ιστοσελίδα του MEC σχεδιάστηκε βάσει των σύγχρονων εκθεσιακών απαιτήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε Οργανωτές, Εκθέτες και Επισκέπτες να ενημερώνονται εύκολα και με ακρίβεια για την εκδήλωση που τους ενδιαφέρει.

Ο Τεχνικός Συνεργάτης του MEC θα παρέχει ολοκληρωμένες εκθεσιακές λύσεις σε θέματα κατασκευής τυποποιημένων εκθετηρίων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων, επίπλων & εξοπλισμού, επίστρωσης μοκετών και σήμανσης των εκδηλώσεων, εξασφαλίζοντας ποιότητα υλικών, σέρβις και ανταγωνιστικές τιμές.

Το Προσωπικό του MEC απαρτίζεται από έμπειρα και ικανά νέα στελέχη που θα βρίσκονται στη διάθεσή σας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σας με στόχο την επιτυχία της εκδήλωσής σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ MEC