+30 210 60 41 410

Χρήσιμα Τηλέφωνα

THΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ210.60.41.410210.66.59.810
FAX ΔIEYΘΥΝΣΗΣ210.66.57.934
Για Εξωτερική γραμμή πιέστε:πρώτα το 9
Για Εσωτερική γραμμή πληκτρολογήστε:απ’ευθείας τον 3ψήφιο αριθμό
Όταν καλείτε το Τηλεφωνικό Κέντρο από Εξωτερική γραμμή, πληκτρολογήστε τον 3ψήφιο αριθμό κατά τη διάρκεια ακρόασης του μηνύματος υποδοχής, για άμεση σύνδεση με την αντίστοιχη υπηρεσία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Νάκου ‘Αντζελα
100
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Παναγιώτου Γιάννης
(Κλιματισμός & Τεχν. Υποδομές)


6948.08.31.21
201
ΕΧPOSYSTEM
Δομές
Ηλεκτρολογικά
Αποθήκη
Παρδαλόπουλος Στέλιος (Υ)
Χαμπηλομάτης Βασίλης (Δ)
Κουμαριανός Δημήτρης (Η)
210.66.59.7416979.80.85.10
6973.73.84.81
6979.75.76.73

230
210
000
ΦΥΛΑΞΗ
Καλαφάτης Γιάννης
Τάχος Χρήστος

6974.63.47.16
6945.10.37.62
200
ΙΑΤΡΕΙΟ203
BAR 1
Τσιλιφώνη Βανέσα

6978.37.66.07
205
BAR 2206
RESTAURANT207
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗ240, 241, 242
FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗ210.60.41.263
RECEPTION ΛΑΥΡΙΟΥ150, 152