+30 210 60 41 410

Επόμενες Εκδηλώσεις

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

74η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

74η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Οργανωτής: ΑΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 97 52 012, 210 97 52 363
Ιστοσελίδα: www.a-wpapageorgiou.gr

Έναρξη: 18/09/2020

Λήξη: 20/09/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 09/10/2020

Λήξη: 11/10/2020

SECUREXPO 2020

SECUREXPO 2020

Οργανωτής: MGMEDIAEXPO LTD
Τηλέφωνο: 210 66 19 827, 210 30 06 619
Ιστοσελίδα: www.securexpo.eu

Έναρξη: 16/10/2020

Λήξη: 18/10/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 06/11/2020

Λήξη: 09/11/2020

100% ΗOTEL SHOW 2020

100% ΗOTEL SHOW 2020

Οργανωτής: Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ
Τηλέφωνο: +30 210 94 08 716
Ιστοσελίδα: www.hotelshow.gr

Έναρξη: 20/11/2020

Λήξη: 23/11/2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

74η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

74η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Οργανωτής: ΑΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 97 52 012, 210 97 52 363
Ιστοσελίδα: www.a-wpapageorgiou.gr

Έναρξη: 18/09/2020

Λήξη: 20/09/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 09/10/2020

Λήξη: 11/10/2020

SECUREXPO 2020

SECUREXPO 2020

Οργανωτής: MGMEDIAEXPO LTD
Τηλέφωνο: 210 66 19 827, 210 30 06 619
Ιστοσελίδα: www.securexpo.eu

Έναρξη: 16/10/2020

Λήξη: 18/10/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 06/11/2020

Λήξη: 09/11/2020

100% ΗOTEL SHOW 2020

100% ΗOTEL SHOW 2020

Οργανωτής: Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ
Τηλέφωνο: +30 210 94 08 716
Ιστοσελίδα: www.hotelshow.gr

Έναρξη: 20/11/2020

Λήξη: 23/11/2020

Λεωφόρος Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία Αττικής | e-mail: info@mec.gr